نقشه برداری|جی پی اس|یوتی ام|درقزوین نقشه برداری-جی پی اس GPS یوتی ام UTM درقزوین-09127899849
نقشه برداری-جی پی اس GPS یوتی ام UTM درقزوین-09127899849

UTM یوتی ام در قزوین-09127899849

تهیه نقشه های یوتی ام UTM وجی پی اس GPS

مساحت یابی و تفکیک وتقسیم املاک و اراضی ،ساختمان

تهیه نقشه utm برای کلیه ارگان‌های دولتی( اداره ثبت، بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی و اداره برق و گاز)

برداشت توپوگرافی وتهیه نقشه شیب بندی ومنحنی میزان

مهندس امیرحسین شیری -09127899849