نقشه برداری|جی پی اس|یوتی ام|درقزوین نقشه برداری-جی پی اس GPS یوتی ام UTM درقزوین-09127899849
نقشه برداری-جی پی اس GPS یوتی ام UTM درقزوین-09127899849

GPS جی پی اس در قزوین -09127899849

تهیه نقشه های یوتی ام UTM وجی پی اس GPS 

مساحت یابی و تفکیک وتقسیم املاک و اراضی ،ساختمان 

برداشت توپوگرافی وتهیه نقشه شیب بندی ومنحنی میزان

مهندس امیرحسین شیری-09127899849